Flödesstyrande ventiler

Pneumatiskt styrda ventiler med möjlighet att påverka öppnings- och stängningstider.

Sätesventilern för gas och vätska i storlek från R1/4" till R3".