Smörjutrustning

Komplett utrustning för smörjning av glasformar och gjutformar.

I programmet ingår även handsprutor för aluminiumgjutning.